Montse Guich Puig
 Barcelona (España)

Objetivos

En aquest moment em trobo en recerca activa de feina, i també ofereixo els meus serveis de gestió empresarial com a autònoma. El meu perfil és administratiu, enfocat a facturació, compres, atenció al client. Especialitzada en Social Media i comunicació a xarxes socials sector empresa. Estic disponible per treballar en qualsevol horari. Incorporació inmediata.

Experiencia

01/2014 - ActualidadSocial Media, administrativa, factures, impostos.
MG Gestión y Soluciones Empresariales (autònoma)

Otros datos

Puc aportar referències d\'anteriors treballs.

Montserrat Guich i Puig
93 773 60 61 // 690 379 074 // montseguich@hotmail.com
Martorell

Més detalls curriculum format web:
http://re.vu/montseguich

Professional polivalent. Gran adaptabilitat.
Especialització en Social Media, màrqueting i administrativa.
Busco reptes i trobo solucions.


FUNDACIÓ IDIBELL Unitat Innovació Recerca i Transferència Biomèdica HOSPITAL DE BELLVITGE (OTRI) (Sector Salut)
Tasques administratives en recolçament tràmit patents i propietat intel•lectual. Comunicació i imatge corporativa web. Social Media Twitter. Gestió acords de confidencialitat.

OFERTES APROP, S.C.P. (Serveis publicitat online) (1 any i mig)
Gestió global botiga online. Bases de dades (software CRM), e-mail marketing. Facturació. Impostos. Creació de continguts a xarxes socials i community manager. Tasques comercials a porta freda. Maquetació anuncis portal web a través de Joomla.


SERYSYS, S.A.L. (Sector sidero-metal•lúrgic) (10 anys)
DEPARTAMENT DE COMPRES - ADMINISTRATIVA: (5 anys)
Gestió stocks. Negociació de preus i plaços d’entrega. Reducció de les despeses globals, creant estalvi Presa de decisions. Ordres de fabricació. Confecció i supervisió d’inventari. Compres material oficina. Suport departaments producció i magatzem.

DEPARTAMENT DE VENDES I COMPRES: (4 anys) (1 persona al meu càrrec)
Facturació
Atenció al client
Resolució d’incidències i reclamacions
Manteniment i actualització dels fitxers de bases de dades
Recolçament departament logística.

DEPARTAMENT DE COMPTABILITAT I RECURSOS HUMANS: (1 any, suplències)
Gestions i conciliacions bancàries.


TALLERS ANOIA (Sector automoció) (4 anys)
ADMINISTRATIVA – COMPTABLE
Facturació i comptabilitat, confecció declaracions trimestrals IVA i I.R.P.F., tancament comptable, conciliació bancs i tractament de rebuts, atenció telefònica i presencial de clients i proveïdors, recepció de clients, control d’estocs. Reclamació i reducció dels temps de cobraments pendents. Tancament i arqueig de caixa.


SAGRAT COR SERVEIS DE SALUT MENTAL (Sector sanitat) (2 anys)
AUXILIAR ADMVA. – DEPARTAMENT DE PERSONAL (RRHH)
Pre-selecció de candidats i concertació d’entrevistes. Control de presència. Realització de contractes, altes/baixes del personal i tramitació. Atenció al personal de l’empresa. Entrega de nòmines. Control de dietes i dels períodes de vacances dels treballadors. Dependència directe del Cap de Recursos Humans.

FORMACIÓ


Any 2014
● Com aconseguir 1.000 visites diàries (estratègies de continguts social media)
● Carnet de manipulador d’aliments.
● Com preparar visites comercials i tancaments. (Impartit per Marta Casas Olivella)
● Organització, presentació i animació del producte en el punt de venda. Packaging, tècniques d’empaquetat i embalatge comercial. Tasques específiques de caixera.
Escaparatisme (Visual Merchandising).


Any 2013
● Márqueting Digital, Comerç Electrònic. Analítica Web, Google Analytics. Comunicar amb eficàcia i persuasió. JOOMLA

● Diverses formacions/càpsules a Barcelona Activa.

Any 2012
● Vendes per a no comercials. “Practitioner P.N.L.” Programació Neurolingüística aplicada a Psicologia (1 any). Habilitats coaching (Idfo)

Any 2011
● Administració Magatzem i Transport (UOC), Anglès Comercial 200 hores (SOC), Infografíes amb easel•ly, etc. Mercadotècnia Efectiva.Office, Outlook, Programa NEXUS (ERP similar a SAP), Facturaplus, Contaplus, FactuSOL.
Català nivell C (bilingüe, natiu), Anglès Intermediate.

Velocitat d’escriptura: 380 pulsacions per minut.


MDK estudis de mercat i Caixa Catalunya Inmobiliaria.
He treballat esporàdicament com a mistery shopper (client misteri)


El meu valor afegit:

Els treballadors majors de 30 anys demostrem tenir major lleialtat a l’empresa. Estem més concentrats i implicats en el nostre treball, ja que no estem buscant una “següent oportunitat”, al contrari que els professionals que acaben d’iniciar la seva carrera. Està demostrat que tenim més autocontrol, estabilitat, capacitat de reflexió, prudència, responsabilitat, serietat, motivació i major rendiment.


Compleixo tots els requisits per la contractació bonificada a les empreses.
Apartat nº4) Aturats que portin, almenys, sis mesos inscrits com a demandants d’ocupació.
NORMATIVA
Article 44 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre (B.O.E. de 31 de desembre) de Mesures Fiscals, Administratives i d’Ordre Social.

Més detalls curriculum format web:
http://re.vu/montseguich