Aunque en este momento estoy trabajando, creo que mis aptitudes y cualificación profesional me permitirían aspirar a un puesto de trabajo con mayor responsabilidad que el que tengo actualmente. electrecidad, fotaneria o mantenimiento integral. Estoy buscando trabajo cerca de mi lugar de residencia: España (Lleida). Estoy disponible para trabajar en cualquier horario, incluido fines de semana, por turnos, etc. Incorporación inmediata. Aceptaría cualquier tipo de contrato excepto como autónomo.

Objetivos

01/2016 - Actualidadayudante
ramaderia fontanals

Experiencia

elecromecanica industriel y edificios
cqp

Estudios

Puedo aportar referencias de anteriores trabajos.
Nom i cognoms: Mounir Ouahibi
NIE: X5063410Y
Adreça: C/Sant Antoni, 25 1r
Localitat i codi postal: Lleida 25002
Telèfon: 633.303.452
Data i lloc de naixement: 12/09/1978 al Marroc.
Correu electrònic: mounirouahibi@hotmail.es
FORMACIÓ REGLADA
 1998-2000. Diploma d’electromecànica. Domèstica i industrial. C.Q.P del Marroc.
FORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA
 2014. Curs de Prevenció de Riscos Laborals. Curs online. 60h.
 2014. Curs de Prevenció de Riscos Laborals. Curs online. 30h.
 2013. Curs de Prevenció de Riscos Laborals. CC.OO Lleida. 20h.
 2007. Certificat del curs teòric i pràctic de Calderes A Gas BIASI “M97” DELTA. Saragossa.
 2006-2007. Certificat de fontaneria cofinançat pel Fons Social Europeu i dins de l’acord nacional de Formació Contínua. Almacelles.
Idiomes:
Català: nivell alt en comprensió i mig en expressió.
Castellà: nivell alt en comprensió i expressió. Nivell mig en lectura i escriptura.
Francès: nivell mig en comprensió i expressió.
Àrab: llengua materna.
EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL
 Escorxador y Desossador:
- 01/05/2014 fins ara: Escorxador y desossador a l’Empresa Valls Companys “ Servi carn”
 ELECTRICISTA I FONTANER:
Tasques d’electricista, fontaner, pintor, serraller, paleta, soldador, muntatges de mobles,... Servei 24 hores.
- 01/12/2012 a 30/01/2013. Optima Serveis.
- 07/07/2012 a 30/11/2012. Lorca Valero Enrique.
- 19/09/2006 a 31/03/2007 i 01/04/2007 a 15/05/2007. Tasques d’electricista i fontaner per a nova construcció. Minuesa Sermibal, S.L
 ELECTRICISTA:
- Tasques pròpies d’electricista.
- 09/07/2007 a 21/06/2008. Daica Elec, S.L.
 AJUDANT ESPECIALISTA:
Tasques d’encofrador.
17/05/2007 a 29/06/2007. Gimenez Dos, estructuras y construcciones.
 PEÓ DE LA CONSTRUCCIÓ:
Ajuda als oficials, càrrega i descàrrega de material, preparació de les eines i el material,...
- 13/06/2006 a 12/08/2006. Dragola Dos, S.L.U.
- 28/12/2005 a 02/06/2006. Charaui Ikram.
 CARREGADOR DE POLLASTRES:
Carregar pollastres, gallines, picantons, gall d’indis, ...
- 18/08/2005 a 11/10/2005. Serveis Avícola Carmona Ruiz, S.L
- 25/04/2005 a 16/08/2005. San Marcos-Santa Irene, S.L
ALTRES
Informàtica: nivell usuari d’Internet, correu electrònic i programa Word.
Disponibilitat horària i geogràfica, total i immediata.
Competències: treballador, responsable, compromès, puntual i polivalent. Capacitat d’aprenentatge i motivació pel treball.
Informàtica: nivel usuario de Internet, correo electrònico y programa Word power point y pdf.
Disponibilitat horària i geogràfica, total i immediata.
Competències: treballador, responsable, compromès, puntual y polivalente. Capacidad de aprenendizage y motivación para trabajar

Otros datos


Crea tu CV online ¡Es gratis! Hacer currículum vitae