Curriculum de Diana Báez Lupión
Diana Báez Lupión
 Barcelona (España)

Objetivos

En este momento me encuentro en búsqueda activa de empleo. Psicòloga, educadora, orientadora . Estoy buscando trabajo cerca de mi lugar de residencia: Barcelona (España). Estoy disponible para trabajar en cualquier horario, incluido fines de semana, por turnos, etc. Incorporación inmediata. Aceptaría cualquier tipo de contrato excepto como autónomo.

Estudios

03/2013Directora lleure
07/2012Màster profesorado orientación educativa
03/2010Licenciado psicología

Experiencia

01/2012 - 08/2015 educadora
fundació Pare Manel
11/2014 - 07/2015Coordinadora extraescolares
ISS ACTIVA EDUCACIONAL

Otros datos

Puedo aportar referencias de anteriores trabajos. Benvolgut Senyor/a:
Adjunt li remeto el meu Curriculum Vitae per a la seva consideració, i li manifesto el meu
interès a participar en els processos de selecció que requereixin d'una professional de les
meves característiques.
Sóc llicenciada en Psicologia i tinc una titulació de postgrau en Orientació Educativa a més d'una formació complementària en l'àmbit de les TIC aplicades a la
educació, en la promoció d'hàbits i estils de vida saludables i també en l'oci i el temps de lleure.
Juntament amb la meva formació he fet diverses practiques que han complementat la meva
educació. Vaig estar cinc mesos a la Unitat d'atenció primerenca de la USC (Universitat de
Santiago de Compostela) on aplicava intervenció terapèutica adaptada a cada cas concret i
dirigides al nen, a la seva família i al seu entorn més immediat. Més tard, vaig estar 4 mesos a
l'institut Arcebispo Xelmírez I (Santiago de Compostela) realitzant funcions com les de detectar
i tractar problemes d'aprenentatge, orientar en les diverses opcions educatives i laborals, així
com assessorar al professorat en qüestions metodològiques i organitzatives o elaborant
material per reforçar valors, prevenció i detecció en conductes de vida no saludable, etc.
En un intent per tenir més possibilitats per trobar feina vaig decidir treure el carnet de director
de lleure i així vaig topar amb la Fundació Pare Manel, on vaig fer pràctiques i on he treballat
durant tres estius consecutius als casals d'estiu que organitzen i també on faig de voluntària
al seu centre obert. En aquesta fundació estava encarregada d'un grup de 25 nens i 4 monitors,
amb les funcions de programar, dinamitzar i gestionar les activitats que es durien a terme amb
l´objectiu de potenciar habilitats emocionals i vivencials de manera continuada a través del
foment de la imaginació, la creativitat i les relacions positives. Compensar els dèficits
socioeducatius, adquirir aprenentatges, competències i prevenir les situacions de risc social
son els principals objectius de la fundació.
L'últim any he estat fent de coordinadora d'extraescolars a l'Escola del Mar de Barcelona cobrint una baixa per maternitat.
De les meves experiències obtingudes en transcórrer dels anys, em considero una persona
capaç d'enfrontar qualsevol repte que se'm presenti. També em considero una persona
responsable, ordenada, dinàmica, amb iniciativa i capacitat d'organització i gestió acostumada
a treballar en equip.
Estic molt interessada en les malalties anomenades minoritàries i sobretot
en el trastorn d'aspecte autista i de conducta.
Li agraeixo per endavant la seva atenció i quedo a la seva disposició per mantenir una
entrevista quan sorgeixi una posició que consideri pot encaixar amb el meu perfil. Per a això
pot localitzar-me en el 686589417, si ho prefereix per correu electrònic
dianaorienta@gmail.com. M'alegraria poder-li proporcionar qualsevol altra informació que
vostès precisin.
Atentament,
Diana Báez Lupión