Curriculum de CRISTINA LLEBOT VICENTE
CRISTINA LLEBOT VICENTE
 TARRAGONA (ESPANYA)

Objetivos

En este momento me encuentro en búsqueda activa de empleo. Busco trabajo de CONTABLE . Estoy buscando trabajo cerca de mi lugar de residencia: TARRAGONA (ESPANYA). Puedo adaptarme a cualquier horario dentro de los días laborables. Incorporación inmediata. Aceptaría cualquier tipo de contrato excepto como autónomo.

Estudios

01/2001EMPRESARIALS 2 ANY
UOC
01/1988C.O.U I SELECTIVITAT1 ANY
NTRA. SRA. CONSOLACIO

Experiencia

07/2012 - 11/2012CONTABLE
GRUP SEGARRA VALLES, S.L.
01/2010 - 04/2010CONTABLE
INDALO VALENZUELA AVILA
10/2003 - 01/2009CONTABLE - LABORAL
FRANK IL.LUSTRACIO & DISSENY, S.L.
04/2004 - 06/2008CONTABLE - LABORAL
CAMARLES INVERSIONS, S.L.
04/2001 - 12/2002CONTABLE - LABORAL
CIAL. SUM. REDELTA, S.L.
03/1994 - 07/1999CONTABLE - LABORAL
CALDU GESTIO, S.L.

Otros datos

Dispongo de carnet de conducir B. CRISTINA LLEBOT VICENTE

Nascuda a Barcelona, 05 novembre 1970.
Amb domicili a Poeta Federico García Lorca, 13 - 43580 DELTEBRE.

Telèfon de contacte 977 48 99 65 i 665 975 245


ESTUDIS REALITZATS:

2000-2001: Ciències Empresarials a través de la Universitat Oberta de Catalunya (U.O.C.)

1999: Curs de dret laboral de 24 hores.

1996-1997: Ciències Empresarials a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D.)

1993: Curs fiscal. Acadèmia privada de Ciències Empresarials.

1988-1991: Títol de F.P. II al Centre Calassanç (Escoles Pies de Sarrià) en l’especialitat informàtica de Gestió.

1987-1988: C.O.U. i Selectivitat. Col.legi Ntra. Sra. de la Consola-ció.

1984-1987: Títol de Batxillerat. Col.legi Ntra. Sra. de la Consola-ció.

Mecanografia: 250 – 275 ppm.


IDIOMES:

Català: Escrit i parlat correctament.
Anglès: Dos anys a l’Institut d’Estudis Nordamericans de Barcelona. Actualment estic estudiant nivell B1.
Francès: Nocions.


EXPERIÈNCIA PROFESSIONAL:

Juliol – Novembre 2012: GRUP SEGARRA VALLES, S.L – Grup d’empreses amb diverses activitats, sent les principals farmàcia i parafarmàcia.

Tasques realitzades:
1.- Control cobraments-pagaments, estudi i control d’assegurances , posant l’empresa al dia.
2.- Comptable: Assentaments diaris, amortitzacions, regis-tre d’IVA, tancaments anuals…
3.- Fiscal: Cumplimentació i presentación rendes, liquidacions, llibres obligatoris, impost de societats, comptes anuals ….
4.- Gestions bancàries (remeses …)
5.- Relació telefònica amb els clients, proveïdors, bancs, ajutaments …


Gener – Abril 2010: INDALO VALENZUELA AVILA. Empresa dedicada a la impressió digital situada a Tortosa.

Tasques realitzades:
1.- Control de cobraments i pagaments.
2.- Comptable: Assentaments diaris, amortitzacions, regis-tre d’IVA, tancaments anuals…
3.- Gestions bancàries (remeses …)
4.- Relació telefònica amb els clients, proveïdors, bancs, ajutaments ….


Abril 2004 – Juny 2008: SUSANA VILA QUERAL - CAMARLES INVERSIONS, S.L. Empresa immobiliària situada a Camarles.

Tasques realitzades:
1.- Comptable: Assentaments diaris, amortitzacions, regis-tre d’IVA, tancaments anuals…
2.- Fiscal: Rendes, cumplimentació i presentació liquida-cions, llibres obligatoris, impost de societats, comptes anuals ….
3.- Laboral: Nòmines, altes, baixes i modificacions treballa-dors. Tc’s, partes d’accidents …
4.- Relació telefònica amb els clients, proveïdors.
5.- Realització de gestions diverses amb les administra-cions públiques.
6.- Facturació: Realitzar factures de l’empresa.


Octubre 2003 – Gener 2009: FRANK IL.LUSTRACIÓ I DISSENY, S.L. Empresa de disseny gràfic situada a Deltebre.

Tasques realitzades:
1.- Comptable: Assentaments diaris, amortitzacions, regis-tre d’IVA, tancaments anuals…
2.- Fiscal: Rendes, cumplimentació i presentació liquida-cions, llibres obligatoris, impost de societats, comptes anuals ….
3.- Laboral: Nòmines, altes, baixes i modificacions treballa-dors. Tc’s, partes d’accidents …
4.- Relació telefònica amb els clients, proveïdors.
5.- Realització de gestions diverses amb les administra-cions públiques.
6.- Facturació: Realitzar factures de l’empresa, control de bancs, gestionar remeses.


Abril 2001 – Desembre 2002: COMERCIAL SUMINISTRADORA REDEL-TA, S.L. Empresa taller mecànic agrícola situada a Amposta.

Tasques realitzades:
1.- Comptable: Assentaments diaris, amortitzacions, regis-tre d’IVA, tancaments anuals…
2.- Fiscal: Rendes, cumplimentació i presentació liquida-cions, llibres obligatoris, impost de societats ….
3.- Laboral: Nòmines, altes, baixes i modificacions treba-lladors. Tc’s, partes d’accidents …
4.- Relació telefònica amb els clients, proveïdors.
5.- Realització de gestions diverses amb les administra-cions públiques.
6.- Facturació: Realitzar factures de l’empresa, control de bancs, gestionar remeses.


Març 1994 – Juliol 1999: CALDÚ GESTIÓ, S.L. Assessoria fiscal, comptable, laboral, tributària, etc… Situada a Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), donada de baixa per motius de trasllat de domicili a les Terres de l’Ebre.

Tasques realitzades:
1.- Atenció al públic en les diverses gestions de l’assessoria (assegurances, transferències vehicles, multes, partes d’acci-dents, baixes vehicles, targetes de transport ….)
2.- Realitzar gestions en les diverses administracions públiques (Hisenda, Seguretat Social, Ajuntament, INSS)
3.- Comptable: Assentaments diaris, amortitzacions, regis-tre d’IVA …
4.- Laboral: Nòmines, Tc’s, tramitacions del Règim General, Règim Especial agrari, Especial Autònoms ….
5.- Comunitats de Propietaris: Gestions dels rebuts, control comptable …
6.- Facturació: Realitzar les factures de l’empresa i clients varis, control de bancs, gestionar remeses.


Març 1992 – Febrer 1993: Escola de conducció de Barcelona.

Tasques realitzades:
1.- Atenció al públic, captant clients.
2.- Organització horària en les pràctiques de conducció.


Durant l’època d’estudiant, en les temporades d’estiu i nadal, he treballat com a dependenta en uns grans magatzems (“GALERIAS PRECIADOS”), com a repartidora en CORREOS Y TELÉGRAFOS, en una centraleta telefònica, en una consulta mèdica realitzant tasques administratives, en una assessoria ASSESSORAMENTS TÈCNIS DAIMAR, S.L. realitzant pràctiques.


CONEIXEMENTS INFORMÀTICS:

Navegar per internet, processadors de text, fulles de càlcul, programes de comptabilitat, programes de nòmines ….


ALTRES:

Carnet de conduir, classe B1, amb vehicle propi.